نام شهید:

مهدی زین الدین

استان:

اردبیل

این شهید متولد سال ۱۳xx در شهر قم می باشد …